Tarieven

Sportgeneeskunde is sinds 2016 een erkend medisch specialisme. Hieronder willen wij u verder informeren over onze zorg, onze tarieven en vergoeding door de zorgverzekeraars.

 

Curatieve en niet-curatieve zorg

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen curatieve en niet-curatieve zorg als u de sportarts wilt consulteren. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingen door uw zorgverzekeraar.

Curatieve zorg
Men spreekt van curatieve zorg als de aanleiding om de sportarts te consulteren een zorgvraag is. Daarvan is sprake als u gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een blessure, klachten op de borst of kortademigheid bij het sporten.
Curatieve zorg valt onder de basiszorg en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Niet-curatieve zorg
Met niet-curatieve zorg bedoelt men dat u de sportarts consulteert zonder dat er sprake is van gezondheidsklachten; bijvoorbeeld een sportkeuring of een inspanningstest om uw conditie en trainingszones te bepalen.
Niet-curatieve zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekering.


Verwijzing nodig voor curatieve zorg

Voor curatieve zorg bij de sportarts heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Indien u geen verwijzing heeft, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet.


Het DBC-zorgproduct

De tarieven van medisch-specialistische zorg, en dus ook voor sportgeneeskunde, worden  bepaald aan de hand van het DBC-zorgproduct. DBC staat voor Diagnose-Behandel-Combinatie. Het DBC-zorgproduct is de combinatie van de gestelde diagnose, alle handelingen die onderdeel uitmaken om tot de diagnose te komen, de behandeling die u krijgt en de controles bij de sportarts.

Voorbeelden van handelingen (zogenaamde zorgactiviteiten) die behoren bij het opmaken van een zorgproduct zijn onder andere het eerste consult bij de sportarts, herhalingsconsult(en), het verrichten van aanvullende diagnostiek (bijv. een echo of MRI of spierdrukmetingen), injectietherapie of een behandeladvies.

Het DBC-zorgproduct wordt 90 dagen na uw eerste consult bij de sportarts afgesloten. Deze termijn van 90 dagen is wettelijk vastgesteld en geldt voor alle medisch specialismen, omdat er vanaf het eerste consult bij de medisch specialist enige tijd overheen gaat voordat de diagnose gesteld is en de behandeling afgerond is. De factuur kan daarom ook pas na afsluiting van die periode van 90 dagen opgemaakt worden.

Indien de onderzoeken en behandelingen bij een medisch specialist langer dan 90 dagen duren, wordt na de eerste 90 dagen een zogenaamd vervolgtraject gestart. Vervolgtrajecten worden wettelijk na 120 dagen afgesloten.


Tarieven

De tarieven worden bepaald aan de hand van het DBC-zorgproduct. Kijk hier voor de tarieven 2021.
De tarieven die de medisch specialisten in Nederland voor de verschillende zorgproducten hanteren, zijn openbaar. Indien u wilt weten of ons tarief hoger of lager is dan het gemiddelde tarief dat medisch specialisten in Nederland hanteren, kunt u hier klikken.

 

Niet curatieve zorg – wat vergoedt de zorgverzekeraar?

Niet-curatieve zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekering. Kijk hier voor de vergoedingen die uw zorgverzekering biedt.
Bij zorg die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken. Het eigen risico geldt alleen bij curatieve zorg.

 

Curatieve zorg – wat vergoedt de zorgverzekeraar?

Curatieve zorg valt onder de basiszorg en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De navolgende factoren bepalen mede hoeveel u vergoed krijgt van uw zorgverzekering: 


a. Uw verplicht eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Dit bedrag is in 2020 en 2021 hetzelfde. Dit betekent dat u over een heel jaar van alle medische zorg uit het basispakket de eerste € 385 zelf dient te betalen. Voor jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.


b. Uw vrijwillig eigen risico

U kunt het wettelijk verplicht eigen risico vrijwillig ophogen met maximaal € 500, waardoor het totale (wettelijke en vrijwillige) eigen risico maximaal € 885 bedraagt. Voordeel voor u is dat u maandelijks minder premie betaalt aan de zorgverzekeraar. Het nadeel is echter dat u jaarlijks van de medische kosten uit de basiszorg een aanzienlijk deel meer (tot maximaal € 885) zelf dient te betalen.


c. Uw verzekeringspolis: naturapolis, beperkt natura polis, restitutiepolis

De zorgverzekeraars bieden verschillende soorten polissen voor de basisverzekering aan:
- Een restitutieverzekering vergoedt meestal alle medische zorg uit het basispakket, ook van zorgverleners die niet gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar.
- Een reguliere naturaverzekering vergoedt meestal de kosten van de medisch zorg door zorgverleners met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de te leveren medische zorg (gecontracteerde zorg). Voor de geleverde zorg door niet gecontracteerde zorgverleners worden de kosten meestal niet volledig vergoed.
Een 'beperkte' naturaverzekering, vaak ook budgetverzekering genoemd, heeft beperkingen in de vergoeding tegen een lagere premie dan de reguliere naturaverzekering.

N.B. Ongeacht welke polis u heeft: het bedrag van het wettelijk eigen risico (eventueel verhoogd met uw vrijwillig eigen risico) dient u jaarlijks altijd zelf te betalen als u gebruik maakt van medisch specialistische zorg.


d. Hebben wij wel of geen contract of betaalovereenkomst met uw zorgverzekeraar

Met zorgverzekeraars waarmee wij een contract of betaalovereenkomst hebben, worden afspraken gemaakt over de tarieven. Indien er geen contract of betaalovereenkomst is, hanteren de zorgverzekeraars eigen tarieven voor de verschillende zorgproducten.
Bij zorgverzekeraars waarmee wij een contract of betaalovereenkomst hebben, kunnen wij de kosten van de sportgeneeskundige zorg rechtsreeks indienen. Mocht bij een betaalovereenkomst het volledige bedrag niet worden vergoed ontvangt u van ons een restfactuur.  Indien wij geen contract of betaalovereenkomst hebben ontvangt u zelf de factuur. U dient dan zelf zorg te dragen voor betaling van de factuur en kunt deze vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Of wij wel of niet een contract of betaalovereenkomst met een zorgverzekeraar hebben, heeft niets te maken met de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, maar is van andere factoren afhankelijk. Wij voldoen aan de hoogste normen voor sportgeneeskundige zorg.


Advies: check uw verzekeringspolis vooraf

Om goed inzicht te krijgen over de vergoeding door de zorgverzekeraar  adviseren wij u om voor het eerste consult bij de sportarts de voorwaarden van uw verzekering er op na te slaan en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.