Missie - Visie

Missie

Stichting Sportgeneeskunde Zuid-Limburg wil in Nederland een toonaangevende sportgeneeskundige instelling zijn


Visie

Stichting Sportgeneeskunde Zuid-Limburg heeft de visie dat de missie bereikt kan worden door een goede mix van de trias academica:

a) Patiëntenzorg dient kwalitatief hoogstaand te zijn waarbij steeds gezocht wordt om  innovatieve diagnostische en therapeutische mogelijkheden te verkennen en te implementeren in de dagelijkse zorg

b) Kennistransfer van sportgeneeskundige kennis en vaardigheden naar andere (aankomende) zorgverleners in het veld van de sport, zoals basisartsen, huisartsen, orthopaedisch chirurgen, sportfysiotherapeuten, en zij die daartoe in opleiding zijn

c) Bijdragen aan sportgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek